Met schoolgaande kinderen op vakantie buiten de schoolvakanties om

Wanneer je schoolgaande kinderen hebt, kun je meestal niet buiten de schoolvakanties om op vakantie. Best vervelend want een vakantie kost dan al gauw een hoop geld. Toch schijnt het dat er duizenden kinderen per jaar illegaal op vakantie gaan. Als ouder zijnde kun je hiervoor een behoorlijke boete krijgen. Bedenk dus goed dat dat ene dagje eerder of langer op vakantie toch duurder kan uitvallen.. 

Met schoolgaande kinderen op vakantie buiten de schoolvakanties om

Wat valt er onder luxe verzuim?

Volgens de leerplichtwet moeten kinderen naar school vanaf dat zij 5 jaar zijn totdat zij 18 jaar of een startkwalificatie hebben behaald. Dit houdt simpelweg in dat kinderen niet zomaar buiten de schoolvakanties om van school mogen wegblijven en dus op vakantie mogen gaan.

Wanneer kinderen toch zonder toestemming buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan, wordt dit luxe verzuim genoemd. De leerplichtambtenaar kan in dit soort gevallen een proces verbaal opmaken welke mogelijk financiële gevolgen heeft voor de ouders.

Hoe hoog zijn de boetes bij luxeverzuim?

De bedragen van de boetes bij luxeverzuim beginnen bij € 100,- per dag dat een kind niet naar school gaat. Er geldt een maximum van € 600,- per gezin voor één week en € 900,- per gezin bij twee weken. Hoe vaker je kind met luxeverzuim is, hoe hoger de boetes zullen worden.

Wanneer dit vaker gebeurt, of het verzuim duurt langer dan twee weken, dan dienen de ouders zich zelfs te verantwoorden voor de rechter.

Mogelijk controle op luxeverzuim bij ziekmelding

Indien je je kind hebt ziek gemeld, maar de school vermoedt dat er sprake is van luxe verzuim, kunnen zij een melding maken bij de leerplichtambtenaar. Wanneer dan blijkt dat een gezin buiten de schoolvakantie om op vakantie is, wordt er bij het Openbaar Ministerie een melding gemaakt.

De laatste jaren wordt er door de leerplichtambtenaren sowieso strenger gecontroleerd. Zo willen zij wel eens een actie houden rondom een schoolvakantie; zij controleren dan of alle leerplichtige kinderen wel op school zitten. Ook op Schiphol kunnen er controles worden gedaan op tijden waarop kinderen op school horen te zitten.

Wanneer mag je wél wel kinderen buiten de schoolvakanties om op vakantie?

Wanneer je kind 4 jaar is, kan je sowieso buiten de schoolvakanties om op vakantie doordat kinderen op die leeftijd nog niet leerplichtig zijn. Vanaf 5 jaar mogen kinderen zonder toestemming nog slechts 5 uur per week thuis blijven en in uiterste gevallen nog eens 5 uur per week extra. Deze uren zijn eigenlijk bedoelt zodat je kind de tijd heeft om bij te komen maar worden soms ook ingezet om op vrijdagochtend al te kunnen vertrekken.

Let op! Indien je hier gebruik van wil maken, is het verstandig dit toch aan te vragen bij de school van je kind om problemen achteraf te voorkomen. Wij hebben hier toen onze oudste 4 jaar gebruik van gemaakt.

Wil je toch met je kinderen op vakantie buiten het hoogseizoen om, dan zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van één of beide ouders;
  • De vakantie dient een vakantie met het hele gezin te zijn;
  • En tenslotte mag de vakantie niet plaatsvinden in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Het verzoek tot vrijstelling kan slechts één keer per jaar ingediend worden bij de schooldirecteur. De schooldirecteur dient deze aanvraag individueel te beoordelen. Wanneer het om maximaal 10 dagen gaat, mag de schooldirecteur zelf een beslissing maken.

Bij aanvraag voor langere periode dient er ook toestemming te zijn van de leerplichtambtenaar. Het is verstandig de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, bij voorkeur minimaal acht weken van te voren.

Voor meer informatie omtrent dit verzoek kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Extra vrij vanwege bijzondere omstandigheden

In sommige bijzondere omstandigheden kun je de school van je kind vragen om extra vrij te geven. Over het algemeen zal de schooldirecteur en/of leerplichtambtenaar hierbij een beslissing moeten maken tussen het afwegen van onderwijsbelang en het belang van het gezin. Je kunt hierbij denken aan een huwelijk of begrafenis.

12 pilotscholen in Nederland met flexibele schooltijden

In Nederland zijn momenteel twaalf pilotscholen waarbij flexibele schooltijden worden getest. Op deze manier kunnen ouders de schooltijden aanpassen aan hun werk én het hele jaar door op vakantie. Je moet bij deze scholen aan het begin van het schooljaar doorgeven op welke dagen je kind er wel en niet is zodat zij hier met hun planning rekening mee kunnen houden.

Voor meer informatie kun je terecht op deze website van de Rijksoverheid.

Op zoek naar een leuke vakantie met kinderen in Nederland? Lees ons artikel: ‘14x de leukste kindervakantiesin Nederland!