Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

Eigendomsrechten

Alle content op deze blog zijn eigendom van Opwegmetmama.nl tenzij anders is vermeld. Het is dan ook niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming teksten en foto’s te gebruiken. Indien je toch iets wil gebruiken, neem dan contact op via info@opwegmetmama.nl.

Aansprakelijkheid

De artikelen op Opwegmetmama.nl zijn zorgvuldig opgemaakt en gepubliceerd. Mochten er feitelijke onjuistheden per abuis in deze artikelen staan, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Tevens ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud die op externe websites staan waarbij wordt verwezen naar www.opwegmetmama.nl.

Reclame

Indien een artikel tot stand is gekomen d.m.v. een samenwerking, zal dit onderaan het artikel worden vermeld. In deze artikelen zal ik altijd mijn eerlijke mening geven. Op Opwegmetmama.nl kunnen in artikelen gebruik worden gemaakt van affiliate links. Dit houdt in dat wanneer er via deze links een verkoop plaatsvindt, ik hier een klein percentage voor zal ontvangen zonder dat het jou iets extra’s kost.

Ongewenste reacties

Het is niet toegestaan ongewenste reclame of verwijzingen met commerciële doeleinden zonder mijn toestemming in de reacties op Opwegmetmama.nl te plaatsen. Ik heb het recht dit soort reacties te mogen verwijderen. Dit geldt ook voor reacties waarbij opzettelijk opmerkingen worden gemaakt om een ander schade aan te richten. Dit laatste zal ik persoonlijk beoordelen.

Winacties

Wanneer je mee wil doen met een winactie, wordt verwacht dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ten minste 18 jaar oud;
  • Je geeft een juist e-mailadres op zodat ik je kan benaderen indien je hebt gewonnen;
  • De winnaar dient binnen 7 kalenderdagen te reageren, anders heb ik het recht een nieuwe winnaar uit te kiezen;
  • Prijzen kunnen niet voor geld worden ingewisseld.

 

Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Opwegmetmama.nl werkt met cookies waardoor jouw persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. Dit is ook het geval wanneer je een reactie achterlaat bij een artikel of gebruik maakt van het contactformulier. De gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen wanneer je hier expliciet om vraagt of bij het deelnemen aan een winactie.

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door Opwegmetmama.nl verwerkt:

  • Voor- en achternaam (mits opgegeven in een reactieveld op de site);
  • E-mailadres (enkel zichtbaar voor mij);
  • Website;
  • IP-adres (enkel zichtbaar voor mij).

Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht en stelt uitsluitend de benodigde gegevens ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een (win)actie. Ik zal hiervoor eerst altijd om toestemming vragen. Opwegmetmama.nl en door de blog ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Bezoekers onder 16 jaar

De blog www.opwegmetmama.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opwegmetmama.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We kunnen niet de leeftijd controleren van bezoekers en weten niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Cookies

Er worden op Opwegmetmama.nl functionele cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de website zo goed mogelijk draait. Via cookies worden de gegevens van het surfgedrag van bezoekers opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt in Google Analytics en zullen strikt persoonlijk worden behandeld.

Google Analytics

Met het statistiekprogramma Google Analytics bekijk ik onder andere hoeveel lezers mijn site maandelijks bezoeken en welke artikelen het meest worden gelezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op Opwegmetmama.nl in kaart te brengen, zodat ik de website verder kan optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. Google Analytics heeft van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden. Het IP-adres wordt tevens geanonimiseerd, hiervoor gebruik ik een plugin in de wordpresssite. Ik heb er echter geen invloed op wanneer Google wettelijk verplicht wordt deze informatie aan derden te verschaffen (zie het privacybeleid van Google voor meer informatie).

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen uit de database. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen via info@opwegmetmama.nl. Ik zal dan proberen zo spoedig mogelijk aan jouw verzoek te voldoen.

Let op! Om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk door jou een verzoek tot inzage is gedaan, dient er een kopie van je identiteitsbewijs meegezonden te worden. Maak hierbij de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en BSN nummer zwart ter bescherming van je privacy.

Tevens wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Opwegmetmama.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Opwegmetmama.nl gebruik van een SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@opwegmetmama.nl.

Deze privacyverklaring is aangemaakt op 21 september 2018.